Agenda

Aangemeld als beroepsbeoefenaar of bedrijf? Je ontvangt gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail.

Aanmelden kan hier

Vragen?
Neem contact op met de organisatie via mail@houtenonstage.nl 

 

PLANNING HOUTEN ON STAGE 2023 - 2024

Vanaf start tot aan het Beroepenfeest
Werving van beroepsbeoefenaren en bedrijven
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Kick off voor docenten/mentoren
Oktober 2023 

Informeren ouders 
Eerste helft schooljaar

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Doe Dag 

Leerlingtraining 'Leren netwerken' op scholen
Januari 2024

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren 
Dinsdag 16 januari 2024 | Inloop vanaf 16.30 uur, start 17.00 uur

Beroepenfeest
Dinsdag 30 januari 2024 | 13:00 - 16:00 uur

Doe Dag
Donderdag 15 februari 2024 | op locatie 

Enquête en follow up
Februari 2024

Evaluatie en rapportage
Maart 2024

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: