Agenda

Aangemeld als beroepsbeoefenaar of bedrijf? Je ontvangt gefaseerd alle benodigde praktische informatie per mail.

Aanmelden kan hier

Vragen?
Neem contact op met de organisatie via mail@houtenonstage.nl 

 

PLANNING HOUTEN ON STAGE 2022 - 2023

Vanaf start tot aan het Beroepenfeest
Werving van beroepsbeoefenaren en bedrijven
Mentoren en leerlingen werken ter voorbereiding in het On Stage leerling Paspoort

Kick off voor docenten/mentoren
7 november 2022 - Arval Houten

Informeren ouders 
Eerste helft schooljaar

Leerlingvisitekaartjes gereed
3 weken voor Doe Dag 

Leerlingtraining 'Leren netwerken' op scholen
Week 6 t/m 10 maart 2023

Informatiebijeenkomst beroepsbeoefenaren 
Woensdag 22 februari 2023 | 17.00 - 18.30 uur

Beroepenfeest
Dinsdag 21 maart 2023 | 13:00 - 16:00 uur

Doe Dag
Donderdag 6 april 2023 | op locatie 

Enquête en follow up
April 2023

Evaluatie en rapportage
Mei 2023

VMBO ON STAGE WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR: